ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี

14797839892431479783985759 1479783987536 1479783991526 IMG_8517 IMG_8609 IMG_8619 IMG_8624
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี ทำดีด้วยกาย วาจา ใจ ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ