ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 13 ปี

14341938_1143261112396977_1091491914_n14348743_1146114952111593_207329664_n14302728_1143261085730313_21758865_n14329076_1143261052396983_1453188842_n14331699_1143261045730317_2011395498_n 14302798_1143261122396976_722377591_n 14331717_1143261149063640_328624018_n IMG_9772
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ครบรอบ 13 ปี และนางกานดา  สูรย์ราช นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ เข้ารับมอบรางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มเจ้าหน้าที่ชำนาญการขึ้นไป
(ระดับประเทศ) ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ