ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

FB_IMG_1496377161345FB_IMG_1496377169896FB_IMG_1496376997708FB_IMG_149637701559220170601_105214 P1017320
เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี
กับนายสมเกียรติ  แถวไธสง  เนื่องในโอกาสเดินทางมาเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
ณ  โรงแรมชัยภูมิปราค์  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดชัยภูมิ