ร่วมทำบุญโรงทานแจกผลไม้ ขบวนแห่พานบายศรีในงานประเพณีบุญเดือน 6

S__21004388 S__21004394 S__21004391 S__21004392 S__21004384 S__21004382 S__21004380 S__21004379 S__21004378 S__21004377 S__21004376 S__21004373 S__21004368 S__21004367 S__21004366 S__16908397 S__16908396 S__16908389 S__16908386 S__16908382 S__16908381

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิร่วมทำบุญโรงทานแจกผลไม้ ขบวนแห่พานบายศรีในงานประเพณีบุญเดือน ประเพณีที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งพลังศรัทธาของชาวชัยภูมิที่มีต่อพระยาภักดีชุมพล(แล) หรือ เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันพุธแรกของเดือน โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวชัยภูมิ เดินนำขบวนแห่พานบายศรีจากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ผ่านอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล แล้วไปสิ้นสุดที่ศาลเจ้าพ่อพญาแล (หนองปลาเฒ่า)