ร่วมปลูกดอกดาวเรืองวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

S__10575970 S__10575974 S__10575975_0 S__10575977 S__10575980 S__10575981
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมปลูกดาวเรืองเพื่อประดับตกแต่งสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ
ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560) จำนวน 100 ต้น ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหน้าสำนักงาน
สกสค.จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ