ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

1476434456952 1476453716608
14764342322721476434330152

เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2559  สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ณ  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ