ร่วมพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2560

20170112_08553215970431_1206453192734832_1810381016_n20170112_081846_00420170112_09071220170112_08331320170112_08422420170112_081113 20170112_091218 20170112_092338 20170112_092442 20170112_092738 20170112_092945 20170112_093012 20170112_093032 20170112_093324 20170112_093752
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2560 ในวันที่ 12 มกราคม 2560
ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นการสืบสานปะเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาวชัยภูมิ และเป็นการแสดงออดถึงความจงรักภักดีต่อเจ้าพ่อพญาแล หรือ พระยาภักดีชุมพล (แล)
เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ