ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ร่วมกับหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาส วัดป่าห้วยกุ่ม

14137683_1151648221575740_1227554716_n IMG_1279 IMG_1379 IMG_1466 IMG_1481 IMG_1394 IMG_1424 IMG_1430 IMG_1435 IMG_1473 IMG_1308 IMG_1301
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อการศึกษา ร่วมกับหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม เพื่อสมทบทุนพัฒนา
ปรับปรุง “อาคารร่วมใจหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ