สอบปากคำสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

IMG_9344IMG_9342IMG_9340
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  สอบปากคำ  นางมาลัย  ร่วมสุข  สมาชิก ช.พ.ค.
ขอเปลี่ยนแปลงการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
ในวันที่  25  สิงหาคม  2559