สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดเช่าวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรสัฎฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง)

1.ใบสั่งจอง

2.ใบสั่งจอง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสร้างวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรสัฎฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์  (พระพุทธรูปประจำกระทรวง)  โดยขอความร่วมมือมายังสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เช่าบูชาวัตถุมงคลดังกล่าว ซึ่งในการจัดสร้างจะมีพิธีพุทธาภิเษกและจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

  1. พระพุทธรูปหน้าตัก 3 นิ้ว ทองเหลืองรมดำ จำนวน 10 องค์ องค์ละ 2,000.00 บาท
  2. เหรียญนวโลหะ จำนวน 1,100 เหรียญ เหรียญละ 149.00 บาท

ในการนี้ สำนักงาน  สกสค. จังหวัดชัยภูมิ  ขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ฝากหน่วยงานของท่าน และผู้ที่มีความสนใจเช่าบูชา  ภายใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561