สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.มอบแจกันดอกไม้แด่สำนักพิมพ์เดลินิวส์

2uAMdrgHGD_1522307335

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฎิบัิติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.มอบหมายให้ นายเสกสรรค์ ไชยเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี สำนักพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์