สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมใส่เสื้อฟ้า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

13940964_1061606797219473_1567788934_n 13871694_1061606810552805_7527095_n13957518_1110373149019107_675113321_n13956893_1112895505433538_60
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมใส่เสื้อฟ้า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559