สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานวันครู ปี 2561

IMG_5153 IMG_5155 IMG_5182 IMG_5198 KUKK7909 WBDZ5123 IMG_5187

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายสานิตย์  พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สกสค.ชัยภูมิ ร่วมงานวันครู ปี 2561 ณ หอประชุมรวมใจครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ