สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ต้อนรับพลโทโกศล ประทุมชาติ