สำนักงาน สกสค.ชัยภูมิมอบดอกไม้ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

S__15368374 S__15368375  S__15368377 S__15368378 S__15368379 S__15368380 S__15368381 S__15368385

นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ชัยภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สกสค.ชัยภูมิ ได้เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี และต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ