สำนักงาน สกสค.ชัยภูมิ ร่วมงานวันครูประจำปี ๒๕๖๓

11