อบรมการใช้บริการระบบการโอนเงิน-หักเงินจากบัญชี ผ่าน KTB iPay บน KTB Corporate Online

14371826_1188418517895858_624449990_n 14397224_1188418597895850_314639588_n 14409207_1188418567895853_2085486300_n
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมอบรมการใช้บริการระบบการโอนเงิน-หักเงินจากบัญชี
ผ่าน KTB iPay บน KTB Corporate Online ในวันที่  16  กันยายน  2559  ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
อาคารสวนมะลิ  ห้องฝึกอบรม  ห้อง 501  ชั้น 5  กรุงเทพฯ