โครงการจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ”ประจำปี 2564

LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_85 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_87 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_93 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_108 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_109 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_111 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_113 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_115 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_116 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_119 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_121 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_122 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_123 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_127 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_133 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_154 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_159 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_161 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_170 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_181 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_183 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_188 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_209 LINE_ALBUM_โครงการบริจาคโลหิต_210920_216

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 8.00-12.00 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ และเหล่ากาชาตจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ”ประจำปี 2564 โดยให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน ลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ