โครงการโลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก

1.โลกสวย ตาใส 2.โลกสวย ตาใส

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ “โครงการโลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก สกสค.ชัยภูมิ โดย นายสานิตย์ พลศรี ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหินให้แก่ข้าราชการครู คู่สมรส บิดา มารดา และข้าราชการทุกหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมศักดิ์ 086-9387734/คุณอัญชลี 083-9513751