มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

11889

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.นางมาลัย  เพิกชัยภูมิ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 399734 จำนวน 200,000 บาท สังกัด บำนาญ เขต 3 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิต ด้วยเหตุโรคติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมี นายรณชัย  เพิกชัยภูมิ  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.