มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__60997640

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ของนายชวลิต  ต่อบุญ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 240922 จำนวน 200,000 บาท สังกัด โรงเรียนเทศบาล 4 อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตด้วยเหตุหัวใจวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรัง โดยมีนายวุฒิพงศ์  ต่อบุญ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.