มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

14256212_1085968404783312_73471985_n 14218094_1085968401449979_1008284074_n
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินค่าจัดการศพ นางเสาวภา ไชยบาล
สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ในวันที่ 5 กันยายน 2559